FIXA: Skapa Wiikey Shoes Disk

FIXA: Skapa Wiikey Shoes Disk

Få fart på din dator idag.

 • Steg 1: Ladda ner Restoro och spara den på din dator
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Ladda ner denna programvara nu för att skydda din dator från skadliga virus och skadlig programvara.

  När du ser typen av skapande av en wiikey shoes disk kan följande guide hjälpa dig.

  Definition av kod P0138

  Vad någon kod P0138 betyder

  P0138 är en generisk OBD-II-regel som indikerar att Bank 1-sensorns O2-sensor har aktuella multipla resultat under 1,2V i betydligt mer än 10 sekunder, vilket indikerar brist på syre i motorns kraftrörelser .

  p>

  Vad orsakar kod P0138?

 • Den naturliga kontrollmodulen (ECM) ser den mimiska O2-sensorspänningen för långivare 3, sensor 2 över 1,2V när den specifika ECM styr bränsletypen som skulle riktas mot mager baserat på den specifika motorbanken.

 • ECM upptäcker något slags högspänningsproblem och märket aktiverar motorkontroller.

 • Syrgassensorer för annan användning ECM-försöken att kontrollera bränsleinsprutningen med hjälp av avläsningar.

 • Vilka är symptomen för koderna P0138 nästan alltid?

 • Efter att ha kontrollerat avkänningen och åtgärdat problemet kan kärnan bli mager och feltändningar kan försenas. Bekräfta kommer att lysa stigande

 • Förmodligen är indikatorn rätt Kontrollera motorn.

 • Du kan uppleva hälsoproblem med motorprestanda beroende på motorfel eller en blandning av rik person.

 • Hur exakt diagnostiserar en komplett mekaniker en P0138-kod?

 • Skanna historikkoder och frysa ramresurser, du måste rensa upp felkontrollkoder.

 • make wiikey boot disk

  Spårar data från den viktigaste O2-sensorn för att få en bild av den snabba förändringen i nuvarande mellan låg och hög jämfört med andra sensorer, för att hjälpa dig.< /p>

 • Kontrollerar dess ledningar och kablar till O2-sensorn för korrosion i bandet. vad

 • Kontrollerar att O2-sensorn helt enkelt inte är skadad eller kontaminerad med vattenmelonjuice.

 • Kontrollerar avgaserna innan de överför sensorn.

 • Utför tillverkarspecifika screeningundersökningar för ytterligare diagnos.

 • Vanliga problem vid diagnos av en sensor med kod P0138

 • Bank 1 O2 Operator 1 kommer sannolikt att användas för att diagnostisera en O2-sensor för Bank 2 1 bara genom att jämföra de två sensorerna. Hela prestandan måste vara nästan otrolig, förutom att de två sensorerna borde ha fler bra O2-avläsningar eftersom switchdata måste bränna överflödig elektricitet och helt enkelt syre.

 • Se till att O2-sensorn utan tvekan är förorenad med kylvätska eller att det i allmänhet inte finns några motorläckor.

 • Kontrollera vanligtvis katalysatorn för blockering eller minskning om detta kan orsaka felaktiga detektoravläsningar.

 • Hur legitim är kod P0138?

 • O2-sensorns utström kan matchas med ett avbrott i avgaskanalen, vilket kan orsaka överlägsna O2-sensorer för att ge utspänning.

 • ECM kanske inte kontrollerar motorns luft-bränsleförhållande på rätt sätt, vilket resulterar i växelföroreningar såväl som en överdriven nedsmutsning i din nuvarande motor med nedsmutsade tändstift.

 • Vilka reparationstjänster kan fixa P0138-koden?

 • O2-sensorersättning för finansinstitutssensor 2 1
 • I allmänhet, reparera eller byt ut just denna ledning eller anslutning till O2-sensorn för Bank 1 Sensor/Sensor 2.
 • Byta ut katalysatorn framför sensorn
 • Reparera läckande injektor
 • En sensor för hög O2 indikerar brist på luft i avgasröret eller andra relaterade problem såsom en läckande injektor eller en dålig äkta frukt. inuti.

  Make Wiikey Boot Disk
  Hacer Disco De Arranque De Wiikey
  Creer Une Disquette De Demarrage Wiikey
  Wiikey 부팅 디스크 만들기
  Wiikey Opstartdiskette Maken
  Crea Il Disco Di Avvio Del Wiikey
  Wiikey Bootdiskette Erstellen
  Sdelat Zagruzochnyj Disk Wiikey
  Fazer Disco De Boot Do Wiikey
  Utworz Dysk Startowy Wiikey